Sketches

Tuesday, 28 September 2010

Amsterdam Spaarndammerbuurt

Social housing in Amsterdam, dating back from 1917, in the Spaarndammerbuurt. Architect was Michel de Klerk. They decorated an apartment and a postoffice in the original state, as a museum "het schip". Worth a visit. I visited it a week ago during a trip with colleague architects.
Sociale woningbouw uit 1917. Spaarndammerbuurt, Amsterdam. Getekend tijdens een bezoek aan het museum, "Het schip", tijdens een BNA excursie naar Amsterdam.

5 comments:

Rob Carey said...

Very interesting architecture, Rene. I like!

Rene Fijten said...

Thanks Rob. And unbelievable it's housing for the less fortunate.

Rodney said...

Zeer herkenbaar (heb er een aantal jaren gewoond) en ook zeer mooi vastgelegd in deze schets!

Rene Fijten said...

Ja? Heb je in de Spaarndammer buurt gewoond? In de tijd dat ik zelf in Amsterdam woonde kwam ik er eigenlijk nooit. Was toen een shabby wijk.

Rodney said...

Nee, niet in die buurt zelf, maar wel in Amsterdam, respectievelijk in Oud- en Nieuw Zuid, maar kwam ook wel regelmatig in andere buurten. De architectuur die jij schetst vind ik wel typerend voor meerdere buurten en straten in Amsterdam.